top of page

SWEDISH

New Theatre Helsinki (NTH) är ett scenkonstprojekt som genomförs under åren 2020–2022. Under denna period skapas en ny plattform för scenkonst i Helsingfors, som är tillägnad kulturell mångfald.

 

New Theatre Helsinki har uppkommit i behov av att i scenkonstens innehåll, aktörer och publik synliggöra den språkliga och kulturella mångfalden i vårt samhälle. Projektet NTH har som mål att fungera som en bro och en plattform för att skapa möten och samarbeten mellan aktörer med olika bakgrunder, varierande publik samt existerande institutioner. I och med nätverksbildningen genererar projektet nya former av samarbeten i Helsingfors, i hela Finland och i de övriga nordiska länderna.

 

Projektet New Theatre Helsinki leds av två teatrar; det internationella teaterkollektivet European theatre collective (etc), som har funnits sedan 2007 i Helsingfors, samt Teatteri Metamorfoosi, som kombinerar olika former av fysisk teater, verksam i Helsingfors sedan 2005.

 

Ett ännu mer inkluderande scenkonstfält skapas av oss alla tillsammans - professionella aktörer, åskådare och upplevare, sammanslutningar och samfund.

Under resan mot det nya centrumet ordnar vi öppna diskussioner, möten, workshops och även föreställningar i samarbete med teatrar i olika lokaler.

Följ oss och kom med!

bottom of page