top of page

Marjo-Sisko is producer and project manager. She joined the New Theatre Helsinki team for her studies (Master of Culture and Arts/Humak University of Applied Sciences) and is writing her thesis in the NTH project. Her former education is Master of Science in Economics and Business Administration and previously she has been working i.a. in Human Resource Development and organisational development. Marjo-Sisko is Chairwoman of the association Kulttuurikameleontit ry and she is also producing Afrojazz Club´s events. Kulttuurikameleontit ry has a mission to enhance intercultural dialogue through art. Between 2013-2015 Marjo-Sisko produced a musical about Nigerian musician and human rights activist Fela Kuti. The musical was created with performers from various backgrounds and ages, and was presented in Helsinki and in Tampere. After the musical Marjo-Sisko formed a goal that there should be an intercultural and international venue in Finland where performing artists from different backgrounds could meet, create performances together for wider audiences and broaden the cooperation also with the existing arts institutions. More versatile performances and stories, in which also partly invisible and diverse audiences and different communities can participate and enjoy. She believes that NTH is the initiative that will make a vision like this to come true.

Marjo-Sisko on tuottaja ja projektipäällikkö. Hän liittyi New Theatre Helsinki -hankkeen tiimiin opinnäytetyönsä kautta, jota hän tekee kulttuurituottajan opintoihin (Humak, YAMK). Aiemmalta koulutukseltaan Marjo-Sisko on kauppatieteiden maisteri Helsingistä ja hän on työskennellyt mm. henkilöstön ja organisaatioiden kehittämisen tehtävissä. Marjo-Sisko toimii Kulttuurikameleontit ry:n puheenjohtajana sekä Afrojazz Clubin tuottajana. Kulttuurikameleontit ry:n missiona on edistää kulttuurien välistä dialogia taiteen avulla. Vuosina 2013-2015 Marjo-Sisko toimi Helsingissä ja Tampereella esitetyn nigerialaisen muusikko ja ihmisoikeusaktivisti Fela Kutista kertovan musikaalin tuottajana. Musikaali toteutettiin eritaustaisten ja -ikäisten esiintyjien yhteistyönä. Musikaalin jälkeen Marjo-Siskolle jäi tavoite, että Suomeen tarvitaan interkulttuurinen ja kansainvälinen esitys- ja kohtaamispaikka, jossa eritaustaiset esittävän taiteen tekijät voivat kohdata, luoda yhdessä esityksiä laajemmalle yleisölle ja laajentaa yhteistyötään myös olemassa olevien taidelaitosten kanssa. Tarvitaan moninaisempia esityksiä ja tarinoita, joihin myös osittain piilossa olevat yleisöt ja yhteisöt voivat osallistua, ja nauttia taiteesta. Marjo-Sisko uskoo, että NTH tarjoaa erinomaisen alustan tämänkaltaisen vision toteutumiselle.

bottom of page