Helena is a theatre maker, pedagogue, and facilitator. She has studied theatre, drama, and pedagogy at the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki and at the Turku Arts Academy. During the last 10 years, she has been working as a performer, director, and teacher in artistic-pedagogical processes and with various groups from children to adults in Finland, Palestine, Russia, Ireland, and Great Britain. Since 2017 she has been engaged with the themes of diversity and anti-racism through the Finnish NGO All Our Children and its Be Brave and Fair advocacy work. Helena has also been developing and coordinating student exchanges between the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki and the different arts and culture organizations in Palestine. She’s working for New Theatre Helsinki because she believes that arts and intercultural dialogue can help to dismantle unequal power structures and paradigms. She hopes that the New Theatre Helsinki will develop the performing arts scene so that it is flexible, inclusive, and in dialog with the global and local phenomenons of today.

Helena on teatterintekijä, opettaja ja ohjaaja. Koulutukseltaan Helena on teatteritaiteen

maisteri (TeM) ja teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Viimeisten 10 vuoden aikana hän on työskennellyt esiintyjänä, ohjaajana ja opettajana eri ryhmien parissa sekä taiteellis-pedagogisissa prosesseissa Suomessa, Palestiinassa, Venäjällä, Irlannissa ja Iso-Britanniassa. Vuodesta 2017 Helena on keskittynyt rasisminvastaiseen vaikuttamistyöhön taiteen keinoin ja toiminut mm. lastensuojelujärjestö Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu -toiminnan suunnittelijana. Hän on myös työskennellyt Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja palestiinalaisten taidealan organisaatioiden välisen opiskelijavaihtoyhteistyön koordinaattorina. Helena työskentelee New Theatre Helsingissä, koska toivoo sen edistävän interkulttuurista dialogia sekä epätasa-arvoistavien rakenteiden ja ajattelumallien purkamista taiteen kentällä ja laajemmin yhteiskunnassa. Helena toivoo, että New Theatre Helsinki kehittää esittävän taiteen kenttää tavalla, joka huomioi entistä paremmin yhteiskunnan moninaisuuden ja on vuoropuhelussa tämän päivän globaalien ja paikallisten ilmiöiden kanssa.