Shirlene is a freelance journalist, content and documentary producer, activist, and feminist. Over 10 years, she has worked at local, national, and international levels with media companies and organizations. She comes from a multicultural background, thus she believes that each voice should be heard and respected. Interacting with other individuals inspires her to put stories together and continue learning. It's important to her and for her work, that other people don't know where she comes from and what her skin colour is. She holds a Master´s Degree in Arts, Language, Globalization, and Intercultural Communication. 

Shirlene on freelancer-toimittaja, sisällön- ja dokumenttien tuottaja, aktivisti ja feministi. Hän on työskennellyt yli 10 vuoden ajan paikallisella, kansallisella ja kansainvälisella tasolla eri mediayhtiöiden ja - organisaatioiden kanssa. Hänellä on monikulttuurinen tausta, joten hän uskoo, että jokaisen ääni pitää tulla kuulluksi ja kunnioitetuksi. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa innostaa häntä kokoamaan tarinoita yhteen ja jatkamaan oppimista. Hänelle ja hänen työlleen on tärkeää, että muut ihmiset eivät mistä kukin on kotoisin ja millainen on kunkin ihonväri. Hänellä on taiteen maisterin tutkinto kielen, globalisaation ja kulttuurienvälisen viestinnän alalta.